[1]
Riris Amelia, Ahmad Irkham Saputro and Eri Purwanti 2022. INTERNALISASI KECERDASAN IQ, EQ, SQ DAN MULTIPLE INTELLIGENCES DALAM KONSEP PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PENDEKATAN PSIKOLOGIS): ID. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah. 7, 02 (Jul. 2022), 34–43. DOI:https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v7i02.232.