Riris Amelia, Ahmad Irkham Saputro, & Eri Purwanti. (2022). INTERNALISASI KECERDASAN IQ, EQ, SQ DAN MULTIPLE INTELLIGENCES DALAM KONSEP PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PENDEKATAN PSIKOLOGIS): ID. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah, 7(02), 34–43. https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v7i02.232