[1]
Riris Amelia, Ahmad Irkham Saputro, and Eri Purwanti, “INTERNALISASI KECERDASAN IQ, EQ, SQ DAN MULTIPLE INTELLIGENCES DALAM KONSEP PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PENDEKATAN PSIKOLOGIS): ID”, jmpi, vol. 7, no. 02, pp. 34–43, Jul. 2022.